Organizator:

Ujeżdżenie

10.06.2020 11:52:45

Podziel się

Ujeżdżenie to konkurencja olimpijska, podstawa każdej konkurencji jeździeckiej. Na CAVALIADZIE rywalizacja odbywa się w randze zawodów krajowych CDN, jednak już od kilku lat na listach nie brakuje zawodników z zagranicy. Ujeżdżenie to konkurencja, w której jeździec i koń wykonują poszczególne figury na czworoboku o wymiarach 20x60 metrów. Czworobok jest zaopatrzony w zestaw liter, rozmieszczonych w określony sposób, tak by zawodnik miał punkty odniesienia w trakcie wykonywania programu. Co ciekawe sam program nie stanowi zagadki dla zawodników, jest on ogólnie dostępny, dzięki czemu zawodnik uczy się go na pamięć a przez powtarzanie ma możliwość "doszlifować" każdą niedoskonałość. To właśnie ciągłe powtarzanie i doskonalenie figur, elementów, sekwencji jest kluczem do sukcesu w ujeżdżeniu. Program składa się zazwyczaj z kilkudziesięciu elementów do wykonania, za każdy taki element można otrzymać od 0 do 10 punktów, niektóre elementy są premiowane podwójną ilością punktów. Zwycięża zawodnik, który otrzyma najwyższy wynik procentowy. Zawody tej rangi są oceniane przez 3 sędziów z odpowiednimi uprawnieniami, wynik końcowy to średnia z 3 ocen.
Przykładowymi elementami wykonywanymi na CAVALIADZIE są chody zebrane, ciągi w kłusie i galopie, łopatka, zmiany nogi (5 co 3 foule oraz 7 co 2 foule) oraz piruety. Ujeżdżenie na CAVALIADZIE to 2 przejazdy, pierwszy jako konkurs Intermediate I, drugi jako jako konkurs Intermediate I Freestyle (dowolny z muzyką) - w tym konkursie zawodnik spośród dostępnych elementów sam układa program pod dowolnie wybraną muzykę.